sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Tin Nội Bộ TOJI cung cấp VTTB cho dự án 110kV Tiên Lãng Hải Phòng

TOJI cung cấp VTTB cho dự án 110kV Tiên Lãng Hải Phòng

In
Để chống quá tải cho lưới 10kV và 35 kV huyện Tiên Lãng để cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục cho nhân dân huyện Tiên Lãng, ngày 23  tháng 1 năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đã ký quyết định giao Ban QLDA thực hiện Dự án: Lắp đặt MBA T2 với công suất máy là 25 MVA/110/35/22(10)kV TBA 110 kV Tiên Lãng .
Tập Đoàn TOJI là nhà thầu cung cấp VTTB nhất thứ & nhị thứ cho dự án trên với tiến độ giao hàng 90 ngày . Đây là một nỗ lực cực kỳ cao của Ban giám đốc & toàn thể các bộ công nhân viên Tập đoàn TOJI vì thường tiến độ cấp hàng cho trạm 110kV phải từ 120-150 ngày.


Công trình đã được khởi công vào 25 tháng 7 năm 2016 và hoàn thành đưa vào sử dụng vào ngày 09 tháng 8 năm 2016.
tram_110_Tien_lang