sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Tin Nội Bộ TOJI và các nhà thầu liên quan Đóng điện thành công MBA T2 trạm 110kV Tràng Duệ Hải Phòng

TOJI và các nhà thầu liên quan Đóng điện thành công MBA T2 trạm 110kV Tràng Duệ Hải Phòng

In

Sáng ngày 28/11/2014 công ty Điện lực Hải Phòng tổ chức nghiệm thu và đóng điện thành công Công trình nâng công suất Máy biến áp T2 trạm 110kV Tràng Duệ.

Trạm 110kV Tràng Duệ trước đây được lắp đặt 2 Máy biến áp 25 MVA cung cấp điện cho khu công nghiệp Tràng Duệ và các phụ tải dân dụng của Huyện An Dương và Huyện An Lão. Công ty ĐLHP đã nâng công suất 02 máy biến áp từ 25 MVA lên 02 máy 63 MVA và các hạng mục như tủ trung thế 22kV, 35kV, hệ thống phòng cháy chữa cháy và các hạng mục liên quan .Với sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị trực thuộc Công ty và các nhà thầu, công trình đã được nghiệm thu và đóng điện thành công.

toji-cung-cap-vttb-dong-dien-thanh-cong-tram-110kv-trang-due-hai-phong-tu-trung-the-3

toji-cung-cap-vttb-dong-dien-thanh-cong-tram-110kv-trang-due-hai-phong-tu-trung-the-2

toji-cung-cap-vttb-dong-dien-thanh-cong-tram-110kv-trang-due-hai-phong-tu-trung-the-1