sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Tin Nội Bộ TOJI Ký kết hợp đồng cung cấp VTTB với BQLDA lưới điện nông thôn Miền Trung

TOJI Ký kết hợp đồng cung cấp VTTB với BQLDA lưới điện nông thôn Miền Trung

In

Dự án Cấp điện từ hệ thống điện Quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm đã được Bộ Công thương phê duyệt tại quyết định số 7609/QĐ-BCT ngày 14/10/2013 và phải hoàn thành đóng điện trong năm 2014 để cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 01/04/2014 Công ty cổ phần tập đoàn TOJIBQL Dự án lưới điện nông thông Miền Trung ( Thuộc Tổng công ty điện lực Miền Trung -CPC ) đã tiến hành lễ ký kết hợp đồng cho gói thầu số 02/TB-LS : "Cung cấp VTTB ngăn xuất tuyến và đường dây trên không" cho dự án : "Cấp điện từ hệ thống điện Quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm."

toji-ky-ket-hd-bqlda-luoi-dien-nong-thon-mien-trung-cpc-g02tb-ls

Ảnh : Ông Hồ Minh Tiến - Tổng Giám Đốc Tập Đoàn TOJI ( Bên phải)

và ông Lê Lương Dung - Giám Đốc BQL dự án lưới điện nông thôn Miền Trung trong lễ ký kết hợp đồng