sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kết quả đấu thầu tháng 07 2010

Kết quả đấu thầu tháng 07 2010

In
Kết quả đấu thầu 14/07/2010 Nội dung Search online
Kết quả đấu thầu 2
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Hạ tầng kỹ thuật khu C Cảng Bến Nghé' 2
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường huyện ĐH.53 (sông Vệ - Phú Lâm), lý trình Km10+042,29 - Km13+447,29' 2
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu' 2
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Các tiểu dự án sử dụng vốn dư sau đấu thầu dự án cải tạo nâng cấp QL18' 3
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường vào thôn Khuổi Nạc, xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn' 3
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Trang bị hệ thống Anti Spam cho Email' 3
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nâng cấp hệ thống quản lý bán hàng tập trung' 4
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Hệ thống tường lửa - bảo mật' 4
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nâng cấp hệ thống chương trình chăm sóc khách hàng kết nối dài lâu' 4
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Trang thiết bị tin học năm 2010' 4
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng mới cầu Bà Rén Km957+637, QL1A, tỉnh Quảng Nam' 4
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng tuyến đường số 3 vào trung tâm khu đô thị mới tây Hồ Tây' 5
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng tuyến đường số 1 vào trung tâm khu đô thị mới tây Hồ Tây' 6
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Hệ thống cấp nước sạch phường Đồng Mai (gồm các tổ dân phố: 1,2 Cổ Bản, 3, 4, 5 Nhân Huệ, 6 Nhân Đạo, 7, 8, 9Y Sơn), quận Hà Đông, Hà Nội' 6
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Hệ thống cấp nước sạch phường Đồng Mai (gồm các tổ dân phố: 10, 11 Thị, 12, 13, Mậu, 14 Công, 15, 16 ,17 Đồng Hoàng), quận Hà Đông, Hà Nội' 7
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 424 đoạn từ ngã năm Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa đến địa phận xã Phù Lưu Tế (Km8+700-Km7+500), lý trình Km0-Km1+200, huyện Mỹ Đức TP Hà Nội' 7
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn' 8
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mua thẻ nạp tiền phục vụ SXKD quý III và IV/2010' 8
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nhà ăn, nhà hội trường, san nền - Trường PT DTNT cấp 2-3 tỉnh' 9
Bán cổ phần 9
Bán đấu giá cổ phần ra công chúng 9
Báo đấn giá cổ phần lần đầu ra công chúng 10
Bán đấu giá cổ phần của SCIC (thông báo lần 3) 11
Bán đấu giá cổ phần 11 Đơn vị
Chủ đầu tư: BQL ĐTXD công trình quận 7 2
Chủ đầu tư: Phòng Công thương huyện Nghĩa Hành 2
Chủ đầu tư: Ban QLDA Hàng hải III 2
Chủ đầu tư: Ban QLDA 2 3
Chủ đầu tư: BQL các dự án huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 3
Chủ đầu tư: Cty Thông tin Di động 3
Chủ đầu tư: Cty Thông tin Di động 4
Chủ đầu tư: Cty Thông tin Di động 4
Chủ đầu tư: Cty Thông tin Di động 4
Chủ đầu tư: Cty Thông tin Di động 4
Chủ đầu tư: Ban QLDA5 4
Chủ đầu tư: Ban QLDA hạ tầng tây Hồ Tây 5
Chủ đầu tư: Ban QLDA hạ tầng tây Hồ Tây 6
Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐT&XD quận Hà Đông 6
Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐT&XD quận Hà Đông 7
Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐT&XD huyện Mỹ Đức 7
Chủ đầu tư: Ban QLDA giao thông Bắc Kạn 8
Chủ đầu tư: Cty Thông tin Di động 8
Chủ đầu tư: Trường PT DTNT Cấp 2-3 Vĩnh Phúc 9
Cty cổ phần TASCO 9
Cty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC) 10
Cty cổ phần Kinh doanh hàng xuất khẩu Hải Phòng 11
Cty Quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc 11
14/07/2010
Kết quả đấu thầu
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Hạ tầng kỹ thuật khu C Cảng Bến Nghé'
Chủ đầu tư: BQL ĐTXD công trình quận 7
(Được phê duyệt tại văn bản số 53/QĐ-UBND ngày 10/05/2010 của UBND quận 7, TP HCM)
Tổng mức đầu tư: 8.750.500.000 VND.
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Chi phí khảo sát bước lập thiết kế BVTC, lập TK BVTC; Giá gói thầu (VND): 154.176.000; Nguồn vốn: NS quận; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 4/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán; Giá gói thầu (VND): 19.337.000; Nguồn vốn: NS quận; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 5/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT; Giá gói thầu (VND): 19.410.000; Nguồn vốn: NS quận; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 6/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng; Giá gói thầu (VND): 184.182.000; Nguồn vốn: NS quận; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 9/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình; Giá gói thầu (VND): 64.464.000; Nguồn vốn: NS quận; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 9/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Tư vấn bảo hiểm công trình; Giá gói thầu (VND): 15.049.000; Nguồn vốn: NS quận; Hình thức lựa chọn nhà thầu Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 9/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Chi phí kiểm toán; Giá gói thầu (VND): 31.502.000; Nguồn vốn: NS quận; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 4/2011; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Xây lắp; Giá gói thầu (VND): 7.189.000.000; Nguồn vốn: NS quận; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 9/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 7.677.120.000 VND.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 6)
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường huyện ĐH.53 (sông Vệ - Phú Lâm), lý trình Km10+042,29-Km13+447,29'
Chủ đầu tư: Phòng Công thương huyện Nghĩa Hành
(Được phê duyệt tại văn bản số 79/QĐ-UBND ngày 06/07/2010 của UBND huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng công trình; Giá gói thầu (VND): 6.052.000.000; Nguồn vốn: NS tỉnh, NS huyện và các nguồn vốn khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 6)
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu'
Chủ đầu tư: Ban QLDA Hàng hải III
(Được phê duyệt tại văn bản số 1529/QĐ-BGTVT ngày 02/06/2010 của Bộ GTVT)
Tổng mức đầu tư: 3.148.502.000.000 VND.
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói thầu số 4B: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 6B và gói thầu số 9; Giá gói thầu (VND): 7.326.000.000; Nguồn vốn: NSNN; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa
14/07/2010
chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói thầu số 6B: Thi công nạo vét kênh Tắt và công trình bảo vệ đoạn Km3+628 đến Km8+175; Giá gói thầu (VND): 1.032.139.000.000; Nguồn vốn: NSNN; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói thầu số 7B: Tư vấn đấu thầu gói thầu số 6B và gói thầu số 9; Giá gói thầu (VND): 269.000.000; Nguồn vốn: NSNN; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo kế hoạch gói thầu số 6B và gói thầu số 9.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói thầu số 8B: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 6B và gói thầu số 9; Giá gói thầu (VND): 13.414.000.000; Nguồn vốn: NSNN; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công xây lắp.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói thầu số 9: Thi công xây lắp bến phà Đại An và bến phà kênh Tắt; Giá gói thầu (VND): 174.900.000.000; Nguồn vốn: NSNN; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.
Tổng giá các gói thầu: 1.228.048.000.000 VND.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 6)
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Các tiểu dự án sử dụng vốn dư sau đấu thầu dự án cải tạo nâng cấp QL18'
Chủ đầu tư: Ban QLDA 2
(Được phê duyệt tại văn bản số 1581/QĐ-BGTVT ngày 08/06/2010 của Bộ GTVT)
Tổng mức đầu tư: 975.031.000.000 VND.
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Khôi phục cọc GPMB, mốc lộ giới của gói thầu 1 thuộc dự án Cải tạo nâng cấp QL18 và gói thầu 1A thuộc các tiểu dự án sử dụng vốn dư sau đấu thầu dự án cải tạo nâng cấp QL18; Giá gói thầu (VND): 491.416.000; Nguồn vốn: Đối ứng trong nước thuộc các tiểu dự án sử dụng vốn dư sau đấu thầu dự án cải tạo nâng cấp QL18; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II-III/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 tháng.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 6)
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường vào thôn Khuổi Nạc, xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn'
Chủ đầu tư: BQL các dự án huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
(Được phê duyệt tại văn bản số 923/QĐ-UBND ngày 01/07/2010 của UBND huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Tổng mức đầu tư: 2.999.866.000 VND.
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình; Giá gói thầu (VND): 1.949.200.000; Nguồn vốn: Vốn 135 năm 2010 và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Bảo hiểm công trình; Giá gói thầu (VND): 7.796.801; Nguồn vốn: Vốn 135 năm 2010 và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian.
Tổng giá các gói thầu: 1.956.996.801 VND.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 6)
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Trang bị hệ thống Anti Spam cho Email'
Chủ đầu tư: Cty Thông tin Di động
(Được phê duyệt tại văn bản số 824/QĐ-VMS ngày 23/06/2010 của Cty Thông tin Di động)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm và dịch vụ; Giá gói thầu (VND): 6.205.269.000; Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư năm 2010 của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
14/07/2010
Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 6-10/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tuần.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 6)
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nâng cấp hệ thống quản lý bán hàng tập trung'
Chủ đầu tư: Cty Thông tin Di động
(Được phê duyệt tại văn bản số 808/QĐ-VMS ngày 22/06/2010 của Cty Thông tin Di động)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống bán hàng tập trung; Giá gói thầu (VND): 6.545.000.000; Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư năm 2010 của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 6-9/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 6)
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Hệ thống tường lửa - bảo mật'
Chủ đầu tư: Cty Thông tin Di động
(Được phê duyệt tại văn bản số 807/QĐ-VMS ngày 22/06/2010 của Cty Thông tin Di động)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Mở rộng hệ thống Firewall; Giá gói thầu (VND): 4.797.594.000; Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư năm 2010 của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 6-9/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tuần.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Trang bị Firewall mới; Giá gói thầu (VND): 6.685.380.000; Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư năm 2010 của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 6-9/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tuần.
Tổng giá các gói thầu: 11.482.974.000 VND.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 6)
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nâng cấp hệ thống chương trình chăm sóc khách hàng kết nối dài lâu'
Chủ đầu tư: Cty Thông tin Di động
(Được phê duyệt tại văn bản số 837/QĐ-VMS ngày 30/06/2010 của Cty Thông tin Di động)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Trang bị phần cứng, nâng cấp phần mềm, dịch vụ và đào tạo; Giá gói thầu (VND): 7.190.000.000; Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư năm 2010 của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 6-9/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 6)
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Trang thiết bị tin học năm 2010'
Chủ đầu tư: Cty Thông tin Di động
(Được phê duyệt tại văn bản số 810/QĐ-VMS ngày 22/06/2010 của Cty Thông tin Di động)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Mua sắm và lắp đặt thiết bị tin học; Giá gói thầu (VND): 2.276.320.000; Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư năm 2010 của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 6-8/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 tháng.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 6)
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng mới cầu Bà Rén Km957+637, QL1A, tỉnh Quảng Nam'
Chủ đầu tư: Ban QLDA5
(Được phê duyệt tại văn bản số 1832/QĐ-BGTVT ngày 30/06/2010 của Bộ GTVT)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Khảo sát, thiết kế BVTC, lập HSMT và cắm cọc GPMB, lộ giới; Giá gói thầu (VND): 2.280.000.000; Nguồn vốn: NSNN; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá và Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng.
14/07/2010
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Thẩ mtra TK BVTC & DT; Giá gói thầu (VND): 150.000.000; Nguồn vốn: NSNN; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 1 tháng.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Đánh giá HSDT xây lắp; Giá gói thầu (VND): 48.000.000; Nguồn vốn: NSNN; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng; Giá gói thầu (VND): 1.530.000.000; Nguồn vốn: NSNN; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công xây dựng.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Thử tải kiểm tra chất lượng công trình; Giá gói thầu (VND): 105.000.000; Nguồn vốn: NSNN; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Hoàn thành công trình; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 1 tháng.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Kiểm toán; Giá gói thầu (VND): 252.000.000; Nguồn vốn: NSNN; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Hoàn thành công trình; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 tháng.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Gói thầu số 7: Rà phà bom mìn vật nổ; Giá gói thầu (VND): 500.000.000; Nguồn vốn: NSNN; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 1 tháng.
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Gói thầu số 8: Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu (bao gồm cả ĐBGT); Giá gói thầu (VND): 117.162.000.000; Nguồn vốn: NSNN; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.
Số gói thầu: 9; Tên gói thầu: Gói thầu số 9: Bảo hiểm công trình; Giá gói thầu (VND): 770.000.000; Nguồn vốn: NSNN; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công xây dựng.
Tổng giá các gói thầu: 122.797.000.000 VND.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 6)
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng tuyến đường số 3 vào trung tâm khu đô thị mới tây Hồ Tây'
Chủ đầu tư: Ban QLDA hạ tầng tây Hồ Tây
(Được phê duyệt tại văn bản số 3267/QĐ-UBND ngày 02/07/2010 của UBND TP Hà Nội)
Tổng mức đầu tư: 124.273.000.000 VND.
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát phục vụ thiết kế BVTC của toàn bộ DA; Giá gói thầu (VND): 164.402.000; Nguồn vốn: NSTP; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Tư vấn thiết kế BVTC và lập dự toán của toàn bộ DA; Giá gói thầu (VND): 1.339.915.000; Nguồn vốn: NSTP; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 1 tháng.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình; Giá gói thầu (VND): 1.189.766.000; Nguồn vốn: NSTP; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 1 tháng.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình; Giá gói thầu (VND): 378.562.000; Nguồn vốn: NSTP; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 23 tháng.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Xây dựng toàn tuyến đường (Bao gồm đường, hè vỉa, cây xanh, tổ chức giao thông, thoát nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng); Giá gói thầu (VND): 109.027.899.000; Nguồn vốn: NSTP; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 11 tháng.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Xây dựng hệ thống cấp nước toàn tuyến; Giá gói thầu (VND): 9.948.742.000; Nguồn vốn: NSTP; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2011; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công xây dựng toàn tuyến (Bao gồm đường, hè vỉa, cây xanh, tổ chức giao thông, thoát nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng); Giá gói thầu (VND):
14/07/2010
1.690.721.000; Nguồn vốn: NSTP; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 11 tháng.
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Gói thầu số 8: Kiểm toán; Giá gói thầu (VND): 362.584.000; Nguồn vốn: NSTP; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 11 tháng.
Tổng giá các gói thầu: 124.102.591.000 VND.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 7)
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng tuyến đường số 1 vào trung tâm khu đô thị mới tây Hồ Tây'
Chủ đầu tư: Ban QLDA hạ tầng tây Hồ Tây
(Được phê duyệt tại văn bản số 3268/QĐ-UBND ngày 02/07/2010 của UBND TP Hà Nội)
Tổng mức đầu tư: 38.863.000.000 VND.
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát phục vụ thiết kế BVTC của toàn bộ DA; Giá gói thầu (VND): 27.504.000; Nguồn vốn: NSTP; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Tư vấn thiết kế BVTC và lập dự toán của toàn bộ DA; Giá gói thầu (VND): 476.354.000; Nguồn vốn: NSTP; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 1 tháng.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình; Giá gói thầu (VND): 311.770.000; Nguồn vốn: NSTP; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 1 tháng.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình; Giá gói thầu (VND): 109.119.000; Nguồn vốn: NSTP; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 23 tháng.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Xây dựng toàn tuyến đường (Bao gồm đường, hè vỉa, cây xanh, tổ chức giao thông, thoát nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng); Giá gói thầu (VND): 32.493.435.000; Nguồn vốn: NSTP; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 11 tháng.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Xây dựng hệ thống cấp nước toàn tuyến; Giá gói thầu (VND): 3.381.169.000; Nguồn vốn: NSTP; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2011; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công xây dựng toàn tuyến (Bao gồm đường, hè vỉa, cây xanh, tổ chức giao thông, thoát nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng); Giá gói thầu (VND): 714.702.000; Nguồn vốn: NSTP; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 11 tháng.
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Gói thầu số 8: Kiểm toán; Giá gói thầu (VND): 107.448.000; Nguồn vốn: NSTP; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 11 tháng.
Tổng giá các gói thầu: 37.621.501.000 VND.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 7)
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Hệ thống cấp nước sạch phường Đồng Mai (gồm các tổ dân phố: 1,2 Cổ Bản, 3, 4, 5 Nhân Huệ, 6 Nhân Đạo, 7, 8, 9Y Sơn), quận Hà Đông, Hà Nội'
Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐT&XD quận Hà Đông
(Được phê duyệt tại văn bản số 5696/QĐ-UBND ngày 06/07/2010 của UBND quận Hà Đông)
Tổng mức đầu tư: 14.193.778.900 VND.
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Xây lắp các hạng mục công trình; Giá gói thầu (VND): 11.120.222.900; Nguồn vốn: NS quận Hà Đông; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 1; Giá gói thầu (VND): 33.694.300; Nguồn vốn: NS quận Hà Đông; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
14/07/2010
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 1; Giá gói thầu (VND): 228.298.000; Nguồn vốn: NS quận Hà Đông; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công gói thầu số 1.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Dịch vụ bảo hiểm xây dựng công trình; Giá gói thầu (VND): 33.360.700; Nguồn vốn: NS quận Hà Đông; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công và bảo hiểm công trình.
Tổng giá các gói thầu: 11.415.575.900 VND.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 7)
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Hệ thống cấp nước sạch phường Đồng Mai (gồm các tổ dân phố: 10, 11 Thị, 12, 13, Mậu, 14 Công, 15, 16 ,17 Đồng Hoàng), quận Hà Đông, Hà Nội'
Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐT&XD quận Hà Đông
(Được phê duyệt tại văn bản số 5697/QĐ-UBND ngày 06/07/2010 của UBND quận Hà Đông)
Tổng mức đầu tư: 12.631.970.800 VND.
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Xây lắp các hạng mục công trình; Giá gói thầu (VND): 9.872.718.400; Nguồn vốn: NS quận Hà Đông; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 1; Giá gói thầu (VND): 29.914.300; Nguồn vốn: NS quận Hà Đông; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 1; Giá gói thầu (VND): 202.687.000; Nguồn vốn: NS quận Hà Đông; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công gói thầu số 1.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Dịch vụ bảo hiểm xây dựng công trình; Giá gói thầu (VND): 29.618.200; Nguồn vốn: NS quận Hà Đông; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công và bảo hiểm công trình.
Tổng giá các gói thầu: 11.415.575.900 VND.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 7)
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 424 đoạn từ ngã năm Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa đến địa phận xã Phù Lưu Tế (Km8+700-Km7+500), lý trình Km0-Km1+200, huyện Mỹ Đức TP Hà Nội'
Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐT&XD huyện Mỹ Đức
(Được phê duyệt tại văn bản số 1515/QĐ-UBND ngày 08/07/2010 của UBND huyện Mỹ Đức)
Tổng mức đầu tư: 49.983.511.000 VND.
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Chi phí khảo sát, lập TK BVTC; Giá gói thầu (VND): 561.107.000; Nguồn vốn: Ngân sách thuộc chương trình mục tiêu chỉnh trang nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Chi phí thẩm tra TK BVTC và tổng dự toán; Giá gói thầu (VND): 80.406.000; Nguồn vốn: Ngân sách thuộc chương trình mục tiêu chỉnh trang nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công; Giá gói thầu (VND): 777.489.000; Nguồn vốn: Ngân sách thuộc chương trình mục tiêu chỉnh trang nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong thời gian thi công.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT; Giá gói thầu (VND): 61.443.000; Nguồn vốn: Ngân sách thuộc chương trình mục tiêu chỉnh trang nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo quy định hiện hành.
14/07/2010
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Tư vấn kiểm toán; Giá gói thầu (VND): 123.674.000; Nguồn vốn: Ngân sách thuộc chương trình mục tiêu chỉnh trang nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo quy định hiện hành.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Chi phí cấp nguồn; Giá gói thầu (VND): 11.000.000; Nguồn vốn: Ngân sách thuộc chương trình mục tiêu chỉnh trang nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo quy định hiện hành.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Bảo hiểm công trình; Giá gói thầu (VND): 155.519.000; Nguồn vốn: Ngân sách thuộc chương trình mục tiêu chỉnh trang nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong thời gian thi công.
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Đảm bảo giao thông; Giá gói thầu (VND): 373.864.000; Nguồn vốn: Ngân sách thuộc chương trình mục tiêu chỉnh trang nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong thời gian thi công.
Số gói thầu: 9; Tên gói thầu: Xây lắp + thiết bị; Giá gói thầu (VND): 38.504.154.000; Nguồn vốn: Ngân sách thuộc chương trình mục tiêu chỉnh trang nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 40.648.656.000 VND.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 7)
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn'
Chủ đầu tư: Ban QLDA giao thông Bắc Kạn
(Được phê duyệt tại văn bản số 1247/QĐ-UBND ngày 18/06/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Tổng mức đầu tư: 319.594.484.833 VND.
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói thầu số 25: Khảo sát lập phương án - dự toán và thi công rà phá bom mìn, vật nổ; Giá gói thầu (VND): 968.800.000; Nguồn vốn: TPCP và hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ % và theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói thầu số 26: Thi công di chuyển đường điện; Giá gói thầu (VND): 6.643.264.000; Nguồn vốn: TPCP và hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói thầu số 27: Thi công di chuyển hệ thống mạng cáp viễn thông; Giá gói thầu (VND): 4.572.104.000; Nguồn vốn: TPCP và hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói thầu số 28: Thi công di chuyển hệ thống nước sạch; Giá gói thầu (VND): 1.613.756.000; Nguồn vốn: TPCP và hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói thầu số 29: Thi công san nền khu tái định cư; Giá gói thầu (VND): 12.557.063.000; Nguồn vốn: TPCP và hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010 - Quý I/2011; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 4 tháng.
Tổng giá các gói thầu: 26.351.987.000 VND.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 7)
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mua thẻ nạp tiền phục vụ SXKD quý III và IV/2010'
Chủ đầu tư: Cty Thông tin Di động
(Được phê duyệt tại văn bản số 846/QĐ-VMS ngày 01/07/2010 của Cty Thông tin Di động)
14/07/2010
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Cung cấp thẻ nạp tiền; Giá gói thầu (VND): 14.630.000.000; Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2010 của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 7-8/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 7)
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nhà ăn, nhà hội trường, san nền - Trường PT DTNT cấp 2-3 tỉnh'
Chủ đầu tư: Trường PT DTNT Cấp 2-3 Vĩnh Phúc
(Được phê duyệt tại văn bản số 1872/QĐ-CT ngày 07/07/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Nhà ăn, nhà hội trường, san nền - Trường PT DTNT cấp 2-3 tỉnh; Giá gói thầu (VND): 5.089.401.000; Nguồn vốn: NSNN và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
(Báo Đấu thầu số 138 - 13/07/2010 trang 7)
Bán cổ phần
Bán đấu giá cổ phần ra công chúng
Cty cổ phần TASCO
Thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Cty cổ phần TASCO. Tên tiếng Anh: Tasco Joint Stock Company (TASCO). Trụ sở Cty: Tầng 33, tòa nhà Trung tâm Thương mại, văn phòng và căn hộ, số 91 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Da, TP Hà Nội. Tel: 84-43 773 8558. Fax: 84-43 773 8559. Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.100.000 cổ phần.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
Giá khởi điểm: 20.000 đồng/cổ phần. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Thời gian đăng ký, nộp tiền cọc: từ 8:30 ngày 12/07/2010 đến 15:30 ngày 26/07/2010 (trong giờ hành chính) tại các địa điểm:
+ Cty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn:
- Số 92-98 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Số 14-16 Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
- Số 4 Lê Lợi, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
+ Cty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông Á: Số 57 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
+ Cty TNHH Chứng khoán ACB:
- Số 95-97 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số 9 Lê Ngô Cát, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Số 15 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
+ Cty cổ phần Chứng khoán Kim Long:
- Trụ sở: Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà Centec, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh
+ Cty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt:
- Số 141 Nguyễn Du, quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Số 74 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Cty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt:
- Số 8 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Số 11 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Số 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
+ Cty cổ phần Chứng khoán Đại Nam: Số 28 Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
+ Cty cổ phần Chứng khoán Thăng Long:
- Tầng 6, tòa nhà 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Tầng 2, tòa nhà Petro Vietnam, số 1-5 Lê Duẩn, quận 1, TP Hồ Chí Minh
+ Cty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng:
14/07/2010
- Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
- Lầu 4 Center Garden, số 225 Bến Chương Dương, quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Tầng 3, tòa 172 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Thời gian tổ chức đấu giá: 8:30 ngày 02/08/2010 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tầng 6, số 81 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Tel: 043 936 0750. Fax: 043 934 7818. Website: www.hnx.vn
(Báo Hà Nội Mới - 13/07/2010)
Báo đấn giá cổ phần lần đầu ra công chúng
Cty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC)
Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Cty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC). Trụ sở Cty: Tầng 10, tháp A tòa nhà Vincom, số 191 Bà Triệu, Hà Nội. Tel: 84-42 220 0282. Fax: 84-42 220 0281. Vốn điều lệ: 660.000.000.000 đồng. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 11.512.091 cổ phần.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần. Tổ chức tư vấn: Cty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Thời gian đăng ký, nộp tiền cọc: từ 8:30 ngày 15/07/2010 đến 15:30 ngày 28/07/2010 (trong giờ hành chính) tại các địa điểm:
+ Cty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển:
- Tầng 10, tháp A tòa nhà Vincom, số 191 Bà Triệu, Hà Nội
- Lầu 9, số 146 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP Hồ Chí Minh
+ Cty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI:
- Số 92-98 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Số 14-16 Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
- Số 4 Lê Lợi, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
+ Cty cổ phần Chứng khoán Thăng Long:
- Tầng 6, tòa nhà 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Tầng 2, tòa nhà Petro Vietnam, số 1-5 Lê Duẩn, quận 1, TP Hồ Chí Minh
+ Cty cổ phần Chứng khoán Quốc gia:
- Trụ sở: 18 Đoàn Trần Nghiệp, Ha Bà Trưng, Hà Nội
- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: 57 Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, TP Hồ Chí Minh
+ Cty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt:
- Số 8 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Phòng Giao dịch số 1 - Số 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
+ Cty cổ phần Chứng khoán Bản Việt:
- Số 136 Hàm Nghi, quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Số 18 Ngô Quyền, TP Hà Nội
+ Cty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt:
- Số 141 Nguyễn Du, quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Số 74 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Cty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số 63 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Chi nhánh Hà Nội: Số 65 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
+ Cty TNHH Chứng khoán ACB:
- Số 95-97 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số 9 Lê Ngô Cát, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Số 15 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
+ Cty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội:
- Trụ sở: Số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: Số 41 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, TP Hồ Chí Minh
- Số 97 Lê Lợi, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
+ Cty cổ phần Chứng khoán Kim Long:
- Trụ sở: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
14/07/2010 TriTueAChau Pty Ltd (Cty TNHH) Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà Centec, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh
+ Cty cổ phần Chứng khoán Đại Dương:
- Số 4 Láng Hạ, quận Ba Đình, TP Hà Nội
- Tầng lửng, tòa nhà Center Park, số 117 - 119 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh
+ Cty cổ phần Chứng khoán VN Direct:
- Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, TP Hà Nội
- Phòng 602, tòa nhà FIDECO, số 81 - 85 Hàm Nghi, quận 1, TP Hồ Chí Minh
+ Cty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Hà Nội: Số 57 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
+ Cty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam:
- Tầng 12 tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Tầng 2, tòa nhà TCT số 10 Hải Phòng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Tầng 6 tòa nhà Khánh Nguyên, số 63 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP Hồ Chí Minh
+ Cty cổ phần Chứng khoán Đại Nam: Số 28 Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Thời gian tổ chức đấu giá: 8:30 ngày 05/08/2010 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tầng 6, số 81 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Tel: 043 936 0750. Fax: 043 934 7818. Website: www.bic.vn
(Báo Thời báo Kinh tế Việt Nam số 167 - 14/07/2010 trang Chứng khoán)
Bán đấu giá cổ phần của SCIC (thông báo lần 3)
Cty cổ phần Kinh doanh hàng xuất khẩu Hải Phòng
Thông báo bán đấu giá cổ phần lần 3 của SCIC tại Cty CP Kinh doanh hàng xuất khẩu Hải Phòng. Trụ sở Cty: Số 746 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Châu, TP Hải Phòng. Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 320.000 cổ phần.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
Giá khởi điểm: 13.700 đồng/cổ phần. Tổ chức tư vấn: Cty CP Chứng khoán Việt Quốc, số 21 Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Tel: 043 974 6999.
Thời gian đăng ký, nộp tiền đặt cọc: từ 8:00 ngày 14/07/2010 đến 16:00 ngày 26/07/2010 (trong giờ hành chính) tại các địa điểm:
+ Cty cổ phần Kinh doanh hàng xuất khẩu Hải Phòng
+ Cty CP Chứng khoán Việt Quốc
Thời gian tổ chức đấu giá: 13:30 ngày 05/08/2010 tại Cty cổ phần Kinh doanh hàng xuất khẩu Hải Phòng.
(Báo Tin tức số 155 - 14/07/2010 trang 12)
Bán đấu giá cổ phần
Cty Quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Cty Quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc. Trụ sở Cty: Số 20 đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 619.887 cổ phần.
Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: từ 8:00 ngày 19/07/2010 đến 16:00 ngày 21/07/2010 (trong giờ hành chính) tại các địa điểm:
+ Phòng Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Vĩnh Phúc, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
+ Cty Quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc
Thời gian tổ chức đấu giá: 8:30 ngày 12/08/2010 tại Cty Quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc. Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tel: 0211 386 2476.
(Báo Nhân dân số 20040 - 14/07/2010 trang 6)