sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nâng cáp đường dây 676 Văn Quán từ 6KV lên 22KV'

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nâng cáp đường dây 676 Văn Quán từ 6KV lên 22KV'

In

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nâng cáp đường dây 676 Văn Quán từ 6KV lên 22KV'
Chủ đầu tư: Điện lực Hà Đông
(Được phê duyệt tại văn bản số 42/QĐ-ĐLHĐ ngày 21/01/2010 của Điện lực Hà Đông)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói 10a-2010: Cung cấp máy biến áp phân phối; Giá gói thầu (VND): 436.318.300; Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Đã thực hiện; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 5 ngày.
(Báo Đấu thầu số 57 ngày 22/03/2010 trang 5)