sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Thành phần: Đường dây 110KV Hải Dương - Lai Khê thuộc dự án: Phân phối điện nông thôn (RD) vay vốn WB'

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Thành phần: Đường dây 110KV Hải Dương - Lai Khê thuộc dự án: Phân phối điện nông thôn (RD) vay vốn WB'

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Thành phần: Đường dây 110KV Hải Dương - Lai Khê thuộc dự án: Phân phối điện nông thôn (RD) vay vốn WB'
Chủ đầu tư: Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
(Được phê duyệt tại văn bản số 1234/QĐ-ĐLHD-P8 ngày 08/03/2010 của Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương)
Tổng mức đầu tư: 59.605.688.145 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói thầu HD-110-HD-LK-G01: Cung cấp cột thép cho đường dây 110KV; Giá gói thầu (VND): 10.628.280.000; Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng thế giới (WB); Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB); Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-5/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tuần.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói thầu HD-110-HD-LK-G02: Cung cấp dây dẫn, cáp quang, cách điện và phụ kiện cho đường dây 110KV; Giá gói thầu (VND): 2.672.695.000; Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng thế giới (WB); Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB); Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-5/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tuần.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói thầu HD-110-HD-LK-W01: Xây lắp đường dây 110KV từ Hải Dương đến Tiền Trung; Giá gói thầu (VND): 12.961.374.895; Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng thế giới (WB); Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB); Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-5/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói thầu HD-110-HD-LK-W02: Xây lắp đường dây 110KV từ Tiền Trung đến Lai Khê; Giá gói thầu (VND): 11.620.547.454; Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng thế giới (WB); Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB); Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-5/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 37.882.897.349 VND
(Báo Đấu thầu số 53 ngày 16/03/2010 trang 6)