sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Trạm biến áp 110KV An Phú, tỉnh An Giang' Chủ đầu tư: Ban QLDA Điện lực miền Nam - Cty Điện lực 2

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Trạm biến áp 110KV An Phú, tỉnh An Giang' Chủ đầu tư: Ban QLDA Điện lực miền Nam - Cty Điện lực 2

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Trạm biến áp 110KV An Phú, tỉnh An Giang'
Chủ đầu tư: Ban QLDA Điện lực miền Nam - Cty Điện lực 2
(Được phê duyệt tại văn bản số 322/QĐ-ĐL2 ngày 08/03/2010 của Cty Điện lực 2)
Tổng mức đầu tư: 37.413 triệu VND
I. Dịch vụ tư vấn:
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói thầu 2: Thực hiện đo vẽ giải thửa; Giá gói thầu (VND): 20.000.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói + Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói thầu 3: Thực hiện công tác đền bù; Giá gói thầu (VND): 30.654.200; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói + Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói thầu 4: Giám sát khảo sát; Giá gói thầu (VND): 50.000.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ công trình.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói thầu 5: Giám sát thi công xây dựng công trình; Giá gói thầu (VND): 373.883.852; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Thời gian thực hiện hợp đồng: Khởi công đến khi hoàn thành công trình.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói thầu 6: Kiểm toán; Giá gói thầu (VND): 105.936.007; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói + Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
II. Mua sắm hàng hóa:
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Gói thầu 7: Máy biến áp lực và VTTB kèm theo; Giá gói thầu (VND): 8.518.918.143; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Gói thầu 8: Máy biến áp tự dùng; Giá gói thầu (VND): 116.358.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện.
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Gói thầu 9: Mua sắm VTTB thông tin quang và Scada; Giá gói thầu (VND): 7.854.523.093; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Số gói thầu: 9; Tên gói thầu: Gói thầu 10: Tiếp nhận và bảo quản vật tư; Giá gói thầu (VND): 142.063.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II2010; Thời gian thực hiện hợp đồng: Ký HĐ đến khi hoàn thành công trình.
Số gói thầu: 10; Tên gói thầu: Gói thầu 11: Thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị trạm; Giá gói thầu (VND): 461.167.776; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III2010; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 11; Tên gói thầu: Gói thầu 12: Tính toán chỉnh định và cài đặt Rơle; Giá gói thầu (VND): 149.670.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói + Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 12; Tên gói thầu: Gói thầu 13: Mua sắm VTTB chuẩn bị sản xuất; Giá gói thầu (VND): 149.670.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II2010; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
III. Các gói thầu xây lắp:
17/03/2010
Số gói thầu: 13; Tên gói thầu: Gói thầu 14: Xây dựng và lắp đặt thiết bị trạm; Giá gói thầu (VND): 9.716.788.177; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 27.616.580.452 VND
(Báo Đấu thầu số 53 ngày 16/03/2010 trang 5)