sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nâng công suất trạm biến áp 500KV Pleiku (giai đoạn 2)' Chủ đầu tư: Cty Truyền tải điện 3

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nâng công suất trạm biến áp 500KV Pleiku (giai đoạn 2)' Chủ đầu tư: Cty Truyền tải điện 3

In

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nâng công suất trạm biến áp 500KV Pleiku (giai đoạn 2)'
Chủ đầu tư: Cty Truyền tải điện 3

(Được phê duyệt tại văn bản số 130/QĐ-NPT ngày 03/02/2010 của Tổng Cty Truyền tải điện quốc gia)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói 12: Cải tạo, sửa chữa nhà điều khiển; Giá gói thầu (VND): 3.647.682.000;

Nguồn vốn: Vốn ĐTXD của NPT; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.
(Báo Đấu thầu số 53 ngày 16/03/2010 trang 5)