sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Hệ thống chiếu sáng xã Dương Nội, TP Hà Đông (nay là phường Dương Nội, quận Hà Đông)' - Chủ đầu tư: UBND phường Dương Nội, quận Hà Đông

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Hệ thống chiếu sáng xã Dương Nội, TP Hà Đông (nay là phường Dương Nội, quận Hà Đông)' - Chủ đầu tư: UBND phường Dương Nội, quận Hà Đông

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Hệ thống chiếu sáng xã Dương Nội, TP Hà Đông (nay là phường Dương Nội, quận Hà Đông)' - Chủ đầu tư: UBND phường Dương Nội, quận Hà Đông
(Được phê duyệt tại văn bản số 2272/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND quận Hà Đông)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Chi phí xây lắp công trình hệ thống chiếu sáng xã Dương Nội, TP Hà Đông (nay là phường Dương Nội, quận Hà Đông); Giá gói thầu (VND): 5.747.300.000; Nguồn vốn: Ngân sách quận, Ngân sách phường Dương Nội và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Chi phí giám sát thi công; Giá gói thầu (VND): 116.800.000; Nguồn vốn: Ngân sách quận, Ngân sách phường Dương Nội và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thực hiện gói 1.
Tổng giá các gói thầu: 5.864.100.000 VND
(Báo Đấu thầu số 48 ngày 09/03/2010 trang 6)