sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Trạm biến áp 110KV Linh Đông và đường dây đấu nối' Chủ đầu tư: Ban QLDA Lưới điện - Cty Điện lực TP Hồ Chí Minh

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Trạm biến áp 110KV Linh Đông và đường dây đấu nối' Chủ đầu tư: Ban QLDA Lưới điện - Cty Điện lực TP Hồ Chí Minh

In

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Trạm biến áp 110KV Linh Đông và đường dây đấu nối'
Chủ đầu tư: Ban QLDA Lưới điện - Cty Điện lực TP Hồ Chí Minh

(Được phê duyệt tại văn bản số 1414/QĐ-ĐLHCM-TĐ ngày 02/03/2010 của Cty Điện lực TP Hồ Chí Minh)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án Đầu tư xây dựng, lập thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập HSMT và cam kết bảo vệ môi trường; Giá gói thầu (VND): 2.502.090.000;

Nguồn vốn: Vốn Đầu tư xây dựng của Cty Điện lực TP Hồ Chí Minh; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 4/2010; Hình thức hợp đồng: Khảo sát: Theo đơn giá; Tư vấn: Theo tỷ lệ phần trăm; Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn tất công tác khảo sát, lập dự án đầu tư: 80 ngày sau khi ký kết hợp đồng; hoàn tất hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán: 60 ngày sau khi dự án Đầu tư xây dựng được duyệt và lập HSMT: 20 ngày sau khi thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.
(Báo Đấu thầu số 49 - 10/03/2010 trang 6)