sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mua máy biến áp phục vụ công trình Đầu tư xây dựng năm 2010 - Điện lực Thanh Trì' Chủ đầu tư: Điện lực Thanh Trì

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mua máy biến áp phục vụ công trình Đầu tư xây dựng năm 2010 - Điện lực Thanh Trì' Chủ đầu tư: Điện lực Thanh Trì

In

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mua máy biến áp phục vụ công trình Đầu tư xây dựng năm 2010 - Điện lực Thanh Trì' Chủ đầu tư: Điện lực Thanh Trì
(Được phê duyệt tại văn bản số 256/QĐ-ĐLHN-ĐLTT-KH ngày 02/03/2010 của Điện lực Thanh Trì)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Mua máy biến áp phục vụ công trình nâng áp lên 22KV lộ 670E10 - Gói 2; Giá gói thầu (VND): 2.420.366.025;

Nguồn vốn: Xây dựng cơ bản; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý 1/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
(Báo Đấu thầu số 49 - 10/03/2010 trang 6)