sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Lắp kháng điện khu vực phía Nam để giảm dòng ngắn mạch' Chủ đầu tư: Cty Truyền tải điện 4

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Lắp kháng điện khu vực phía Nam để giảm dòng ngắn mạch' Chủ đầu tư: Cty Truyền tải điện 4

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Lắp kháng điện khu vực phía Nam để giảm dòng ngắn mạch'
Chủ đầu tư: Cty Truyền tải điện 4

(Được phê duyệt tại văn bản số 184/QĐ-NPT ngày 02/03/2010 của Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói 1: Cung cấp kháng hạn dòng 1 pha, lõi không khí, ngoài trời; Giá gói thầu (VND): 48.799.410.000; Nguồn vốn: Vốn của Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý 1-2/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tuần.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói 2: Cung cấp các thiết bị nhất thứ 220KV; Giá gói thầu (VND): 6.796.900.000; Nguồn vốn: Vốn của Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý 1-2/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 28 tuần.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói 3: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều khiển và bảo vệ tích hợp; Giá gói thầu (VND): 2.711.330.000; Nguồn vốn: Vốn của Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý 1-2/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 28 tuần.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói 4: Cung cấp dây dẫn, cáp lực và cáp điều khiển; Giá gói thầu (VND): 1.017.850.000; Nguồn vốn: Vốn của Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý 3/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 16 tuần.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói 5: Cung cấp chuỗi cách điện, các kẹp đấu dây và các phụ kiện khác; Giá gói thầu (VND): 231.450.000; Nguồn vốn: Vốn của Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý 3/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 16 tuần.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Gói 6: Cung cấp kết cấu sắt thép, xây dựng móng trụ giàn, móng thiết bị, mương cáp và chỉnh trang mặt bằng; Giá gói thầu (VND): 2.078.670.000; Nguồn vốn: Vốn của Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý 3-4/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tuần.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Gói 7: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt công trình; Giá gói thầu (VND): 577.490.000; Nguồn vốn: Vốn của Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: Phù hợp tiến độ chung.
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Gói 8: Lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh; Giá gói thầu (VND): 630.000.000; Nguồn vốn: Vốn của Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian thực hiện hợp đồng: Phù hợp tiến độ chung.
Tổng giá các gói thầu: 62.843.100.000 VND.
(Báo Đấu thầu số 49 - 10/03/2010 trang 5)