sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Di dời dây chuyền chế biến sợi 3 tấn/ giờ từ Cty Thuốc lá Sài Gòn về Cty thuốc lá Long An' Cty thuốc lá Long An (Được phê duyệt tại văn bản số 06/QĐ-TLLA ngày 27/01/2010 của Cty thuốc lá Long An)

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Di dời dây chuyền chế biến sợi 3 tấn/ giờ từ Cty Thuốc lá Sài Gòn về Cty thuốc lá Long An' Cty thuốc lá Long An (Được phê duyệt tại văn bản số 06/QĐ-TLLA ngày 27/01/2010 của Cty thuốc lá Long An)

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Di dời dây chuyền chế biến sợi 3 tấn/ giờ từ Cty Thuốc lá Sài Gòn về Cty thuốc lá Long An'
Cty thuốc lá Long An (Được phê duyệt tại văn bản số 06/QĐ-TLLA ngày 27/01/2010 của Cty thuốc lá Long An)

Tổng mức đầu tư: 20.700.869.000 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị, hệ thống đường ống, hệ thống điện, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị và bổ sung thiết bị phụ trợ; Giá gói thầu (VND): 15.458.424.641; Nguồn vốn: Vốn tự có; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thuộc dự án: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Lô 1: Cung cấp trang thiết bị văn phòng, Lô 2: xe nâng; Giá gói thầu (VND): 1.211.867.470; Nguồn vốn: Vốn tự có; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; Thuộc dự án: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Bảo hiểm công trình; Giá gói thầu (VND): 36.674.643; Nguồn vốn: Vốn tự có; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công CT; Giá gói thầu (VND): 129.000.000; Nguồn vốn: Vốn tự có; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.
09/03/2010
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án; Giá gói thầu (VND): 48.085.773; Nguồn vốn: Vốn tự có; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.
Tổng giá các gói thầu: 16.884.052.527 VND
(Báo Đấu thầu số 43 ngày 02/03/2010 trang 6)