sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường TICO (từ ĐT743 đến đường Bình Chuẩn - An Phú), xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương' Cty CP Tư vấn và xây dựng tổ hợp Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường TICO (từ ĐT743 đến đường Bình Chuẩn - An Phú), xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương' Cty CP Tư vấn và xây dựng tổ hợp Bình Dương

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường TICO (từ ĐT743 đến đường Bình Chuẩn - An Phú), xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương' Cty CP Tư vấn và xây dựng tổ hợp Bình Dương
(Được phê duyệt tại văn bản số 239/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh Bình Dương)
Tổng mức đầu tư: 29.761.973.715 VND
I. Đường giao thông:
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng; Giá gói thầu (VND): 30.056.244; Nguồn vốn: Ngân sách huyện Thuận An năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý I-II/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng; Giá gói thầu (VND): 289.630.236; Nguồn vốn: Ngân sách huyện Thuận An năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý I-II/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình; Giá gói thầu (VND): 31.507.033; Nguồn vốn: Ngân sách huyện Thuận An năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý I-II/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.
09/03/2010
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Kiểm định chất lượng công trình; Giá gói thầu (VND): 146.544.341; Nguồn vốn: Ngân sách huyện Thuận An năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý I-II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Kiểm toán; Giá gói thầu (VND): 73.842.876; Nguồn vốn: Ngân sách huyện Thuận An năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Năm 2011; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Thi công xây lắp công trình giao thông; Giá gói thầu (VND): 14.800.987.443; Nguồn vốn: Ngân sách huyện Thuận An năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thuộc dự án: Quý I-II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 15.372.568.173 VND
II. Hệ thống chiếu sáng:
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Khảo sát lập HS TK BVTC - DT; Giá gói thầu (VND): 46.983.312; Nguồn vốn: Ngân sách huyện Thuận An năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý I-II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Thẩm tra HS TK BVTC - DT; Giá gói thầu (VND): 4.099.508; Nguồn vốn: Ngân sách huyện Thuận An năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý I-II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; Giá gói thầu (VND): 7.252.976; Nguồn vốn: Ngân sách huyện Thuận An năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý II-III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng; Giá gói thầu (VND): 37.457.716; Nguồn vốn: Ngân sách huyện Thuận An năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý III-IV/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Kiểm toán công trình; Giá gói thầu (VND): 6.855.365; Nguồn vốn: Ngân sách huyện Thuận An năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Năm 2011; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình; Giá gói thầu (VND): 4.935.863; Nguồn vốn: Ngân sách huyện Thuận An năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý III-IV/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị; Giá gói thầu (VND): 1.521.073.074; Nguồn vốn: Ngân sách huyện Thuận An năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thuộc dự án: Quý III-IV/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 1.628.657.814 VND
(Báo Đấu thầu số 43 ngày 02/03/2010 trang 6)