sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'ĐTXD công trình nhà ở thấp tầng các lô LK11, LK17, LK20 khu đô thị mới Vân Canh, Hoài Đức, TP Hà Nội' Cty CP ĐTPT nhà và đô thị HUD8

Kế hoạch đấu thầu dự án 'ĐTXD công trình nhà ở thấp tầng các lô LK11, LK17, LK20 khu đô thị mới Vân Canh, Hoài Đức, TP Hà Nội' Cty CP ĐTPT nhà và đô thị HUD8

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'ĐTXD công trình nhà ở thấp tầng các lô LK11, LK17, LK20 khu đô thị mới Vân Canh, Hoài Đức, TP Hà Nội' Cty CP ĐTPT nhà và đô thị HUD8
(Được phê duyệt tại văn bản số 89/QĐ-HUD8 ngày 24/02/2010 của Cty CP ĐTPT nhà và đô thị HUD8)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói 1: Tư vấn lập HSMT và tư vấn đánh giá HSDT; Giá gói thầu (VND): 107.118.000; Nguồn vốn: Tự có và huy động các nguồn vốn khác của Chủ đầu tư; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói 2: Thi công lô LK11; Giá gói thầu (VND): 40.429.276.000; Nguồn vốn: Tự có và huy động các nguồn vốn khác của Chủ đầu tư; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thuộc dự án: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói 3: Thi công lô LK17; Giá gói thầu (VND): 40.058.332.000; Nguồn vốn: Tự có và huy động các nguồn vốn khác của Chủ đầu tư; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thuộc dự án: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói 4: Thi công lô LK20; Giá gói thầu (VND): 42.191.357.000; Nguồn vốn: Tự có và huy động các nguồn vốn khác của Chủ đầu tư; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thuộc dự án: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói 5: Thi công phần sơn các lô LK11, LK17, LK20; Giá gói thầu (VND): 1.717.325.000; Nguồn vốn: Tự có và huy động các nguồn vốn khác của Chủ đầu tư; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Gói 6: Sản xuất và lắp dựng cửa nhựa lõi thép lô LK11; Giá gói thầu (VND): 4.413.568.000; Nguồn vốn: Tự có và huy động các nguồn vốn khác của Chủ đầu tư; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Gói 7: Sản xuất và lắp dựng cửa nhựa lõi thép lô LK17; Giá gói thầu (VND): 3.750.180.000; Nguồn vốn: Tự có và huy động các nguồn vốn khác của Chủ đầu tư; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Gói 8: Sản xuất và lắp dựng cửa nhựa lõi thép lô LK20; Giá gói thầu (VND): 4.836.303.000; Nguồn vốn: Tự có và huy động các nguồn vốn khác của Chủ đầu tư; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.
Tổng giá các gói thầu: 137.503.459.000 VND
(Báo Đấu thầu số 44 ngày 03/03/2010 trang 7)