sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nhà điều hành sản xuất Khu sản xuất và thực nghiệm Uông Bí - Viện Khoa học Công nghệ mỏ - TKV' Chủ đầu tư: Viện Khoa học Công nghệ mỏ - TKV

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nhà điều hành sản xuất Khu sản xuất và thực nghiệm Uông Bí - Viện Khoa học Công nghệ mỏ - TKV' Chủ đầu tư: Viện Khoa học Công nghệ mỏ - TKV

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nhà điều hành sản xuất Khu sản xuất và thực nghiệm Uông Bí - Viện Khoa học Công nghệ mỏ - TKV' Chủ đầu tư: Viện Khoa học Công nghệ mỏ - TKV
(Được phê duyệt tại văn bản số 58/QĐ-KH ngày 24/02/2010 của Viện Khoa học Công nghệ mỏ - TKV)
Tổng mức đầu tư: 6.242.379.071 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Thi công xây dựng nhà điều hành sản xuất, hạ tầng ngoài nhà và thiết bị PCCC; Giá gói thầu (VND): 4.616.466.146; Nguồn vốn: Vay thương mại và các nguồn vốn khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Cung cấp máy điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU; Giá gói thầu (VND): 362.092.500; Nguồn vốn: Vay thương mại và các nguồn vốn khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; Thuộc dự án: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Cung cấp mạng tin học, điện thoại; Giá gói thầu (VND): 138.600.000; Nguồn vốn: Vay thương mại và các nguồn vốn khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; Thuộc dự án: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Thí nghiệm nén tĩnh cọc; Giá gói thầu (VND): 66.000.000; Nguồn vốn: Vay thương mại và các nguồn vốn khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; Giá gói thầu (VND): 119.575.410; Nguồn vốn: Vay thương mại và các nguồn vốn khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Tư vấn kiểm toán; Giá gói thầu (VND): 23.578.043; Nguồn vốn: Vay thương mại và các nguồn vốn khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thuộc dự án: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công.
Tổng giá các gói thầu: 5.326.312.099 VND
(Báo Đấu thầu số 44 ngày 03/03/2010 trang 7)