sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mua vật tư phục vụ SCL và SXKD năm 2010 - Điện lực Thanh Trì' Chủ đầu tư: Điện lực Thanh Trì

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mua vật tư phục vụ SCL và SXKD năm 2010 - Điện lực Thanh Trì' Chủ đầu tư: Điện lực Thanh Trì

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mua vật tư phục vụ SCL và SXKD năm 2010 - Điện lực Thanh Trì' Chủ đầu tư: Điện lực Thanh Trì
(Được phê duyệt tại văn bản số 251, 253/QĐ-ĐLHN-ĐLTT-KH ngày 01/03/2010 của Điện lực Thanh Trì)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Mua cáp hạ thế phục vụ SCL và SXKD năm 2010 đợt 1; Giá gói thầu (VND): 798.453.048; Nguồn vốn: SXKD của Cty Điện lực Hà Nội; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Mua hộp phân dây, hòm công tơ phục vụ SCL và SXKD năm 2010 đợt 1; Giá gói thầu (VND): 522.840.780; Nguồn vốn: SXKD của Cty Điện lực Hà Nội; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 1.321.293.828 VND
(Báo Đấu thầu số 45 ngày 04/03/2010 trang 6)