sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110KV Thị Nghè' Chủ đầu tư: Ban QLDA lưới điện - Cty Điện lực TP HCM

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110KV Thị Nghè' Chủ đầu tư: Ban QLDA lưới điện - Cty Điện lực TP HCM

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110KV Thị Nghè' Chủ đầu tư: Ban QLDA lưới điện - Cty Điện lực TP HCM
(Được phê duyệt tại văn bản số 1042/QĐ-ĐLHCM-TĐ ngày 04/02/2010 của Cty Điện lực TP HCM)
Tổng mức đầu tư: 37.742.947.888 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói 3A: Cung cấp thiết bị GIS 110KV, thiết bị trung thế, vật liệu và thi công xây lắp toàn trạm bao gồm cả thí nghiệm hiệu chỉnh, chỉnh định rơle; Giá gói thầu (VND): 12.953.283.557; Nguồn vốn: Vốn ĐTXD của Cty Điện lực TP HCM; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 4/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói: Phần thiết bị; Theo đơn giá: Phần thi công xây lắp, TNHC, chỉnh định rơle; Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói 3B: Lắp đặt cấu hình các phần tử thiết bị mới vào hệ thống điều khiển máy tính hiện hữu và mở rộng phần mềm điều khiển; Giá gói thầu (VND): 1.718.800.000; Nguồn vốn: Vốn ĐTXD của Cty Điện lực TP HCM; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 5/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ dự án.
Tổng giá các gói thầu: 14.672.083.557 VND
(Báo Đấu thầu số 45 ngày 04/03/2010 trang 6)