sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'TBA 110KV Đức Huệ, tỉnh Long An' Chủ đầu tư: Ban QLDA Điện lực Miền Nam - Cty Điện lực 2

Kế hoạch đấu thầu dự án 'TBA 110KV Đức Huệ, tỉnh Long An' Chủ đầu tư: Ban QLDA Điện lực Miền Nam - Cty Điện lực 2

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'TBA 110KV Đức Huệ, tỉnh Long An' Chủ đầu tư: Ban QLDA Điện lực Miền Nam - Cty Điện lực 2
(Được phê duyệt tại văn bản số 268/QĐ-ĐL2 ngày 26/02/2010 của Cty Điện lực 2)
Tổng mức đầu tư: 32.642.000.000 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói 2: Thí nghiệm hiệu chỉnh; Giá gói thầu (VND): 384.819.602; Nguồn vốn: Vốn Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói + Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ công trình.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói 7: Mua sắm bổ sung VTTB; Giá gói thầu (VND): 412.267.045; Nguồn vốn: Vốn Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý II/2010.
Tổng giá các gói thầu: 797.086.647 VND
(Báo Đấu thầu số 45 ngày 04/03/2010 trang 6)