sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Cải tạo lưới điện phân phối hạ thế' Chủ đầu tư: Nhà máy In tiền Quốc gia

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Cải tạo lưới điện phân phối hạ thế' Chủ đầu tư: Nhà máy In tiền Quốc gia

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Cải tạo lưới điện phân phối hạ thế' Chủ đầu tư: Nhà máy In tiền Quốc gia
(Được phê duyệt tại văn bản số 12/QĐ-NMI ngày 13/01/2010 của Nhà máy In tiền Quốc gia)
Tổng mức đầu tư: 7.091.330.000 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói 1: Cải tạo lưới điện phân phối hạ thế; Giá gói thầu (VND): 5.665.994.978; Nguồn vốn: Nguồn ĐTPT nhà máy; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-4/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
(Báo Đấu thầu số 45 ngày 04/03/2010 trang 6)