sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mở rộng cấp điện khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường' Chủ đầu tư: Điện lực Lào Cai

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mở rộng cấp điện khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường' Chủ đầu tư: Điện lực Lào Cai

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mở rộng cấp điện khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường' Chủ đầu tư: Điện lực Lào Cai
(Được phê duyệt tại văn bản số 224/QĐ-ĐLK ngày 01/03/2010 của Điện lực Lào Cai)
Tổng mức đầu tư: 18.359.102.479 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Mua sắm vỏ TBA Kios và máy biến áp; Giá gói thầu (VND): 7.906.587.100; Nguồn vốn: Vốn huy động của Cty Điện lực 1; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-4/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Mua sắm tủ RMU và tủ hạ thế; Giá gói thầu (VND): 1.045.273.240; Nguồn vốn: Vốn huy động của Cty Điện lực 1; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-4/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Xây lắp đường dây 22KV và TBA; Giá gói thầu (VND): 4.456.243.629; Nguồn vốn: Vốn huy động của Cty Điện lực 1; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-4/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Xây lắp đường dây 0,4KV và công tơ; Giá gói thầu (VND): 5.647.114.509; Nguồn vốn: Vốn huy động của Cty Điện lực 1; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-4/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Giám sát thi công xây lắp; Giá gói thầu (VND): 286.309.630; Nguồn vốn: Vốn huy động của Cty Điện lực 1; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-4/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 13.341.528.108 VND
(Báo Đấu thầu số 45 ngày 04/03/2010 trang 6)