sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh dự án 'ĐTXD nhà máy gang thép Lào Cai' Chủ đầu tư: Cty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt - Trung

Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh dự án 'ĐTXD nhà máy gang thép Lào Cai' Chủ đầu tư: Cty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt - Trung

In
Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh dự án 'ĐTXD nhà máy gang thép Lào Cai' Chủ đầu tư: Cty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt - Trung
(Được phê duyệt điều chỉnh tại văn bản số 17B/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2009 của HĐQT Cty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt - Trung)
Tổng mức đầu tư: 5.464.555.282.000 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp (tổng thầu EPC) dây chuyền công nghệ luyện gang, luyện thép và các hạng mục phụ trợ; Giá gói thầu (VND): 2.860.659.320.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Phân xưởng cán thép; Giá gói thầu (VND): 513.605.740.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2011; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Các gói thầu đào đắp san gạt mặt bằng NM; Giá gói thầu (VND): 178.165.290.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I,II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói thầu khu nhà văn phòng Cty; Giá gói thầu (VND): 58.740.000.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 16 tháng.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói thầu khu nhà văn phòng Cty; Giá gói thầu (VND): 30.646.000.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Gói thầu khu nhà ở CBCNV + hạ tầng kỹ thuật; Giá gói thầu (VND): 47.673.990.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
08/03/2010
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Lò vôi; Giá gói thầu (VND): 5.000.000.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Khảo sát địa chất giai đoạn dự án; Giá gói thầu (VND): 317.000.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Đã thực hiện; Hình thức hợp đồng: Đã thực hiện; Thời gian thực hiện hợp đồng: Đã thực hiện.
Số gói thầu: 9; Tên gói thầu: Thiết kế các công trình phụ trợ; Giá gói thầu (VND): 5.321.310.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo gói EPC.
Số gói thầu: 10; Tên gói thầu: Giám sát phần xây dựng gói thầu số 2 EPC; Giá gói thầu (VND): 3.714.080.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo thời gian; Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.
Số gói thầu: 11; Tên gói thầu: Thẩm tra thiết kế, giám sát phần công nghệ, cung cấp, lắp đặt thiết bị gói thầu số 2 EPC; Giá gói thầu (VND): 3.033.440.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo thời gian; Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.
Số gói thầu: 12; Tên gói thầu: Giám sát phần xây dựng gói thầu số 3 PX cán thép; Giá gói thầu (VND): 741.190.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2012; Hình thức hợp đồng: Theo thời gian; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
Số gói thầu: 13; Tên gói thầu: Thẩm tra thiết kế, giám sát phần cung cấp, lắp đặt thiết bị gói thầu số 3 PX cán thép; Giá gói thầu (VND): 631.100.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2012; Hình thức hợp đồng: Theo thời gian; Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.
Số gói thầu: 14; Tên gói thầu: Thẩm tra thiết kế, giám sát phần đào đắp san gạt MB; Giá gói thầu (VND): 1.131.670.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo thời gian; Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.
Số gói thầu: 15; Tên gói thầu: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 2 tổng thầu EPC 583 USD; Giá gói thầu (VND): 10.380.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Đã thực hiện; Hình thức hợp đồng: Đã thực hiện; Thời gian thực hiện hợp đồng: Đã thực hiện.
Số gói thầu: 16; Tên gói thầu: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 3; Giá gói thầu (VND): 159.720.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2011; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
Số gói thầu: 17; Tên gói thầu: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu đào đắp san gạt MB; Giá gói thầu (VND): 51.460.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý II/2010.
Số gói thầu: 18; Tên gói thầu: Kiểm tra an toàn chịu lực gói thầu số 2; Giá gói thầu (VND): 2.194.470.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.
Số gói thầu: 19; Tên gói thầu: Bảo hiểm công trình gói thầu số 2 EPC; Giá gói thầu (VND): 7.508.290.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.
Số gói thầu: 20; Tên gói thầu: Các gói thầu khác < 500 triệu đồng (Chỉ định thầu); Giá gói thầu (VND): 5.200.770.000; Nguồn vốn: ĐTXDCB của Cty; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010-I/2012; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ % và Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng cho mỗi gói thầu.
Tổng giá các gói thầu: 3.724.505.230.000 VND
(Báo Đấu thầu số 44 ngày 03/03/2010 trang 7)