sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường Bắc Nam giai đoạn 2, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông' Chủ đầu tư: Ban QLDA giao thông Đăk Nông

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường Bắc Nam giai đoạn 2, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông' Chủ đầu tư: Ban QLDA giao thông Đăk Nông

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường Bắc Nam giai đoạn 2, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông' Chủ đầu tư: Ban QLDA giao thông Đăk Nông
(Được phê duyệt tại văn bản số 29/QĐ-UBND ngày 08/01/2010 của UBND tỉnh Đăk Nông)
Tổng mức đầu tư: 193.320.000.000 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát lập thiết kế BVTC - Dự toán các hạng mục: nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, cống kỹ thuật, vỉa hè, hệ thống ATGT; Giá gói thầu (VND): 1.524.000.000; Nguồn vốn: Tiền thu từ việc bán đấu giá QSD đất hai bên đường và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát lập thiết kế BVTC - Dự toán hệ thống điện trang trí, điện chiếu sáng, cây xanh; Giá gói thầu (VND): 139.000.000; Nguồn vốn: Tiền thu từ việc bán đấu giá QSD đất hai bên đường và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Lập HSMT xây lắp; Giá gói thầu (VND): 27.000.000; Nguồn vốn: Tiền thu từ việc bán đấu giá QSD đất hai bên đường và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Giám sát kỹ thuật xây dựng; Giá gói thầu (VND): 973.000.000; Nguồn vốn: Tiền thu từ việc bán đấu giá QSD đất hai bên đường và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình; Giá gói thầu (VND): 300.000.000; Nguồn vốn: Tiền thu từ việc bán đấu giá QSD đất hai bên đường và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Kiểm toán; Giá gói thầu (VND): 349.000.000; Nguồn vốn: Tiền thu từ việc bán đấu giá QSD đất hai bên đường và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2012; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Tư vấn đo đạc và lập phương án GPMB đoạn Km0+56-Km1+900; Giá gói thầu (VND): 850.000.000; Nguồn vốn: Tiền thu từ việc bán đấu giá QSD đất hai bên đường và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2009-I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Tư vấn đo đạc và lập phương án GPMB đoạn Km1+900-Km4+299; Giá gói thầu (VND): 666.000.000; Nguồn vốn: Tiền thu từ việc bán đấu giá QSD đất hai bên đường và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2009-I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
Số gói thầu: 9; Tên gói thầu: Khảo sát thiết kế BVTC-DT san gạt mặt bằng, thiết kế phân lô khu đất tạo vốn; Giá gói thầu (VND): 37.000.000; Nguồn vốn: Tiền thu từ việc bán đấu giá QSD đất hai bên đường và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 10; Tên gói thầu: Xây dựng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, cống kỹ thuật, vỉa hè, hệ thống ATGT Km0+56-Km1+00; Giá gói thầu (VND): 22.247.000.000; Nguồn vốn: Tiền thu từ việc bán đấu giá QSD đất hai bên đường và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I-II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 720 ngày.
Số gói thầu: 11; Tên gói thầu: Xây dựng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, cống kỹ thuật, vỉa hè, hệ thống ATGT Km1+00-Km1+900; Giá gói thầu (VND): 22.856.000.000; Nguồn vốn: Tiền thu từ việc bán đấu giá QSD đất hai bên đường và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I-II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 720 ngày.
08/03/2010
Số gói thầu: 12; Tên gói thầu: Xây dựng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, cống kỹ thuật, vỉa hè, hệ thống ATGT Km1+900-Km3+00; Giá gói thầu (VND): 23.100.000.000; Nguồn vốn: Tiền thu từ việc bán đấu giá QSD đất hai bên đường và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I-II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 720 ngày.
Số gói thầu: 13; Tên gói thầu: Xây dựng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, cống kỹ thuật, vỉa hè, hệ thống ATGT Km3+00-Km4+299; Giá gói thầu (VND): 22.050.000.000; Nguồn vốn: Tiền thu từ việc bán đấu giá QSD đất hai bên đường và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I-II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 720 ngày.
Số gói thầu: 14; Tên gói thầu: Xây dựng điện chiếu sáng, điện trang trí, trồng cây xanh; Giá gói thầu (VND): 8.056.000.000; Nguồn vốn: Tiền thu từ việc bán đấu giá QSD đất hai bên đường và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2011; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.
Số gói thầu: 15; Tên gói thầu: San gạt mặt bằng, cắm mốc phân lô khu đất tạo vốn; Giá gói thầu (VND): 1.428.000.000; Nguồn vốn: Tiền thu từ việc bán đấu giá QSD đất hai bên đường và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
Số gói thầu: 16; Tên gói thầu: Bảo hiểm công trình; Giá gói thầu (VND): 474.000.000; Nguồn vốn: Tiền thu từ việc bán đấu giá QSD đất hai bên đường và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi khởi công đến hết bảo hành công trình.
Số gói thầu: 17; Tên gói thầu: Rà phá bom mìn, vật nổ; Giá gói thầu (VND): 661.000.000; Nguồn vốn: Tiền thu từ việc bán đấu giá QSD đất hai bên đường và các nguồn vốn hợp pháp khác; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 105.737.000.000 VND
(Báo Đấu thầu số 43 ngày 02/03/2010 trang 7)