sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng doanh trại Ban chỉ huy quân sự huyện Mê Linh (giai đoạn 2)' -Ban chỉ huy quân sự huyện Mê Linh

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng doanh trại Ban chỉ huy quân sự huyện Mê Linh (giai đoạn 2)' -Ban chỉ huy quân sự huyện Mê Linh

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng doanh trại Ban chỉ huy quân sự huyện Mê Linh (giai đoạn 2)' -Ban chỉ huy quân sự huyện Mê Linh
(Được phê duyệt tại văn bản số 151/QĐ-BTL ngày 03/02/2010 của Ban chỉ huy quân sự huyện Mê Linh)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Tư vấn giám sát; Giá gói thầu (VND): 262.057.000; Nguồn vốn: Ngân sách QPTX + ngân sách địa phương TP Hà Nội; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ gói thầu số 2+3.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Xây lắp công trình nhà chỉ huy 5 tầng và nhà ở sỹ quan 2 tầng; Giá gói thầu (VND): 12.189.061.000; Nguồn vốn: Ngân sách QPTX + ngân sách địa phương TP Hà Nội; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Xây lắp công trình nhà kho vũ khí đạn; Giá gói thầu (VND): 539.090.000; Nguồn vốn: Ngân sách QPTX + ngân sách địa phương TP Hà Nội; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 12.990.208.000 VND
(Báo Đấu thầu số 45 ngày 04/03/2010 trang 5)