sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu Dự án 'Xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh' Chủ đầu tư: Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh

Kế hoạch đấu thầu Dự án 'Xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh' Chủ đầu tư: Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh

In
Kế hoạch đấu thầu Dự án 'Xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh' Chủ đầu tư: Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh
(Được phê duyệt tại văn bản số 140/QĐ/HĐQT-XDCB ngày 10/02/2010 của Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói 1: Toàn bộ công việc xây lắp, PCCC công trình; Giá gói thầu (VND): 13.874.000.000; Tổng giá các gói thầu (VND): 17.961.000.000; Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng phát triển của ngành; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 420 ngày (kể từ ngày có lệnh khởi công).
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói 2: Thang máy ĐHKK công trình; Giá gói thầu (VND): 3.262.000.000; Tổng giá các gói thầu (VND): 17.961.000.000; Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng phát triển của ngành; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày (kể từ ngày có lệnh khởi công).
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói 3: Trạm điện, máy biến áp; Giá gói thầu (VND): 825.000.000; Tổng giá các gói thầu (VND): 17.961.000.000; Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng phát triển của ngành; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày (kể từ ngày có lệnh khởi công).
(Báo Đấu thầu số 45 – 04/03/2010 trang 5)