sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nhà ký túc sinh viên, nhà ăn, trạm y tế, câu lạc bộ, sân vườn và công trình phụ trợ Trường Cao đẳng y tế Hà Đông'

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nhà ký túc sinh viên, nhà ăn, trạm y tế, câu lạc bộ, sân vườn và công trình phụ trợ Trường Cao đẳng y tế Hà Đông'

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nhà ký túc sinh viên, nhà ăn, trạm y tế, câu lạc bộ, sân vườn và công trình phụ trợ Trường Cao đẳng y tế Hà Đông'
Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
(Được phê duyệt tại văn bản số 17/QĐ-KH&ĐT các ngày 12/01/2010 của Sở KH&ĐT TP Hà Nội)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp nhà ký túc sinh viên, nhà ăn, trạm y tế, câu lạc bộ, sân
vườn và công trình phụ trợ Trường Cao đẳng y tế Hà Đông; Giá gói thầu (VND): 13.607.000.000; Nguồn vốn:
Ngân sách TP; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý
I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 350 ngày.
(Báo Đấu thầu số 42 ngày 01/03/2010 trang 5)