sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Kế hoạch mua sắm thường xuyên năm 2010' -Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Kế hoạch mua sắm thường xuyên năm 2010' -Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro

In

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Kế hoạch mua sắm thường xuyên năm 2010' -Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro
(Được phê duyệt tại văn bản số 12/05/TĐH-56 ngày 05/02/2010 của Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Vật liệu nổ dùng mở vỉa (ĐH DV-503/10-VSP1); Giá gói thầu (USD): 885.000,00; Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất của XNLD năm 2010;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I-II/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng.
(Báo Đấu thầu số 37 ngày 22/02/2010 trang 5)