sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Hải quan Thủy An' -Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Hải quan Thủy An' -Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Hải quan Thủy An' -Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
(Được phê duyệt tại văn bản số 218/QĐ-TCHQ ngày 26/01/2010 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế)
Tổng mức đầu tư: 34.010.574.216 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói thầu số 3A: Tư vấn QLDA; Giá gói thầu (VND): 555.538.011; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và kinh phí đảm bảo hoạt động của ngành Hải quan; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ dự án cho đến khi hoàn thành.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói thầu số 3B: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp, thiết bị; Giá gói thầu (VND): 75.331.343; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và kinh phí đảm bảo hoạt động của ngành Hải quan; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị; Giá gói thầu (VND): 531.713.126; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và kinh phí đảm bảo hoạt động của ngành Hải quan; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ dự án cho đến khi hoàn thành.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Tư vấn kiểm toán; Giá gói thầu (VND): 108.240.000; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và kinh phí đảm bảo hoạt động của ngành Hải quan; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2011; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Thi công xây lắp các hạng mục công trình, bao gồm: Thi công xây lắp nhà làm việc chính, thi công xây lắp nhà công vụ, nhà bảo vệ, sân đường nội bộ, hàng rào và cổng, bể nước sinh hoạt và chữa cháy, cấp nước chữa cháy, bể tự hoại, chống sét công trình, cấp thoát nước nhà công vụ, cấp thoát nước sinh hoạt nhà làm việc, vườn cây xanh và tiểu cảnh, hệ thống điện chiếu sáng trong nhà làm việc và nhà công vụ, hệ thống điện chiếu sáng sân vườn, thiết bị điều hòa không khí, cửa cuốn tự động, máy bơm nước sinh hoạt, thi công xây lắp đường dây trung thế 22KV và TBA 180KV-22/0,4KV cấp điện cho Chi cục Hải quan Thủy An; Giá gói thầu (VND): 21.940.665.000; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và kinh phí đảm bảo hoạt động của ngành Hải quan; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3-4/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Gói thầu số 7: Phòng chống mối công trình; Giá gói thầu (VND): 333.410.341; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và kinh phí đảm bảo hoạt động của ngành Hải quan; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Gói thầu số 8: Bảo hiểm công trình; Giá gói thầu (VND): 76.145.759; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và kinh phí đảm bảo hoạt động của ngành Hải quan; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ dự án cho đến khi hoàn thành.
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Gói thầu số 9: Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng tin học, hệ thống camera bảo vệ, hệ thống âm thanh, hệ thống tổng đài điện thoại; Giá gói thầu (VND): 1.601.105.833; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và kinh phí đảm bảo hoạt động của ngành Hải quan; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu
23/02/2010
rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2011; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Số gói thầu: 9 Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Hệ thống báo cháy tự động, thiết bị máy bơm nước chữa cháy, bơm tăng áp 3 pha; Giá gói thầu (VND): 573.149.313; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và kinh phí đảm bảo hoạt động của ngành Hải quan; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý V/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Số gói thầu: 10; Tên gói thầu: Gói thầu số 12: Thiết bị văn phòng nhà làm việc, dụng cụ và thiết bị nhà công vụ; Giá gói thầu (VND): 928.270.000; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và kinh phí đảm bảo hoạt động của ngành Hải quan; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2011; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 26.723.568.726 VND
(Báo Đấu thầu số 37 ngày 22/02/2010 trang 5)