sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mua sắm, triển khai máy ATM KIOS cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam' Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mua sắm, triển khai máy ATM KIOS cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam' Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

In

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mua sắm, triển khai máy ATM KIOS cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam'
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

(Được phê duyệt tại văn bản số 34/QĐ-NHNT.VCBIT ngày 21/01/2010 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Mua sắm, triển khai máy ATM KIOS cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Giá gói thầu (VND): 12.657.792.000;

Nguồn vốn: Nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2009-I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày HĐ có hiệu lực.
(Báo Đấu thầu số 37 ngày 22/02/2010 trang 5)