sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường dây 110KV từ trạm 220KV Hải Dương 1 đi trạm 110KV Đại An - Hải Dương'- Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường dây 110KV từ trạm 220KV Hải Dương 1 đi trạm 110KV Đại An - Hải Dương'- Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường dây 110KV từ trạm 220KV Hải Dương 1 đi trạm 110KV Đại An - Hải Dương'- Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
(Được phê duyệt tại văn bản số 584/QĐ-ĐLHD-P8 ngày 28/01/2010 của Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương)
Tổng mức đầu tư: 35.194.058.738 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói HĐ-G01: Cung cấp cột thép cho đường dây 110KV; Giá gói thầu (VND): 7.398.956.000; Nguồn vốn: Vốn vay bảo lãnh ADB; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 1-2/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói HĐ-G02: Cung cấp dây dẫn, cáp quang, cách điện và phụ kiện đường dây 110KV; Giá gói thầu (VND): 3.735.289.400; Nguồn vốn: Vốn vay bảo lãnh ADB; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 1-2/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói HĐ-W03: Xây lắp đường dây 110KV; Giá gói thầu (VND): 12.876.440.500; Nguồn vốn: Vốn vay bảo lãnh ADB; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 1-2/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 24.010.685.900 VND
(Báo Đấu thầu số 37 ngày 22/02/2010 trang 5)