sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Điểm kiểm tra chung tại cửa khẩu Lao Bảo' -Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Điểm kiểm tra chung tại cửa khẩu Lao Bảo' -Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Điểm kiểm tra chung tại cửa khẩu Lao Bảo' -Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị
(Được phê duyệt tại văn bản số 219/QĐ-TCHQ ngày 26/01/2010 của Tổng cục Hải quan tỉnh Quảng Trị)
Tổng mức đầu tư: 18.027.223.000 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Xây lắp và lắp đặt thiết bị; Giá gói thầu (VND): 16.120.004.990; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và KP đảm bảo hoạt động của Ngành Hải quan; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 4/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Giá gói thầu (VND): 412.575.833; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và KP đảm bảo hoạt động của Ngành Hải quan; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ dự án cho đến khi hoàn thành.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Tư vấn QLDA; Giá gói thầu (VND): 369.792.914; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và KP đảm bảo hoạt động của Ngành Hải quan; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ dự án cho đến khi hoàn thành.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT; Giá gói thầu (VND): 53.627.038; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và KP đảm bảo hoạt động của Ngành Hải quan; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 16.956.000.775 VND
(Báo Đấu thầu số 37 ngày 22/02/2010 trang 5)