sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mua máy biến áp dự phòng cho lưới điện đợt 3 năm 2009'- Cty Điện lực TP Hà Nội

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mua máy biến áp dự phòng cho lưới điện đợt 3 năm 2009'- Cty Điện lực TP Hà Nội

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mua máy biến áp dự phòng cho lưới điện đợt 3 năm 2009'- Cty Điện lực TP Hà Nội
(Được phê duyệt tại văn bản số 500/QĐ-ĐLHN ngày 18/01/2010 của Cty Điện lực TP Hà Nội)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Mua máy biến áp dự phòng cho lưới điện đợt 3 năm 2009; Giá gói thầu (VND): 5.960.000.000; Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 1/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
(Báo Đấu thầu số 37 ngày 22/02/2010 trang 5)