sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm hệ thống đo kiểm phục vụ việc kiểm tra hiệu chỉnh thiết kế Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

Mua sắm hệ thống đo kiểm phục vụ việc kiểm tra hiệu chỉnh thiết kế Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

In
Mua sắm hệ thống đo kiểm phục vụ việc kiểm tra hiệu chỉnh thiết kế Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
Thông báo thay đổi thời gian bán HSMT và Thời điểm đóng thầu gói thầu: Gói thầu số 24/2010/TCT: Mua sắm hệ thống đo kiểm phục vụ việc kiểm tra hiệu chỉnh thiết kế và kiểm tra tiền hợp chuẩn 3GPP (Lô 1: Hệ thống thiết bị đo kiểm; Lô 2: Cung cấp máy phát tín hiệu, máy đo công suất và máy phân tích phổ). Nguồn vốn: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
HSMT: Thời gian bán từ 08:00 ngày 23/03/2011 đến 14:00 ngày 25/04/2011 (trong thời gian hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 25/04/2011. Giá bán HSMT: 100 USD.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Đầu tư – Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), số 1 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội. Tel: 046 273 1515. Fax: 046 266 0006.
(Báo Đấu thầu số 36 – 21/02/2011 trang 13)