sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua tủ hộp, măng sông cáp các loại Viễn thông Thái Bình

Mua tủ hộp, măng sông cáp các loại Viễn thông Thái Bình

In
Mua tủ hộp, măng sông cáp các loại Viễn thông Thái Bình
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua tủ hộp, măng sông cáp các loại. Thuộc dự án: Sửa chữa hạ tầng mạng cáp ngọn trong các khu đô thị và hợp lý hóa mạng cáp tại Trung tâm Viễn thông 1 - Viễn thông Thái Bình năm 2010 - 2011. Số hiệu: 01.11.08.SC. Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa tài sản Viễn thông Thái Bình năm 2011.
HSYC: Thời gian phát hành từ 7:00 ngày 22/02/2011 đến 14:00 ngày 28/02/2011 (trong giờ hành chính). Hạn cuối nhận HSÐX: 14:00 ngày 28/02/2011.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng ĐT XDCB - Viễn thông Thái Bình, tầng 5 tòa nhà Bưu Chính Viễn Thông Thái Bình, đường Lý Bôn, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Tel: 036 373 8777.
(Báo Đấu thầu số 36 – 21/02/2011 trang 11)