sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Trang bị máy tính phục vụ điều hành và quản lý mạng cáp Viễn thông Sơn La

Trang bị máy tính phục vụ điều hành và quản lý mạng cáp Viễn thông Sơn La

In
Trang bị máy tính phục vụ điều hành và quản lý mạng cáp Viễn thông Sơn La
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị máy tính phục vụ điều hành và quản lý mạng cáp cho các đơn vị trực thuộc VNPT Sơn La. Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm thiết bị lẻ của VNPT Sơn La năm 2011. Nguồn vốn: Chi phí SXKD của Viễn thông Sơn La.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 21/02/2011 đến 14:00 ngày 28/02/2011 (trong giờ hành chính). Hạn cuối nhận HSÐX: 14:00 ngày 28/02/2011.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng ĐT XDCB - Viễn thông Sơn La, số 43 đường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La. Tel: 022 385 1046. Fax: 022 385 7703/ 385 2452.
(Báo Đấu thầu số 36 – 21/02/2011 trang 11)