sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm Recloser Tổng Cty Điện lực miền Nam

Mua sắm Recloser Tổng Cty Điện lực miền Nam

In

Mua sắm Recloser Tổng Cty Điện lực miền Nam
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Mua sắm Recloser.

Thuộc dự án: Mua sắm VTTB lưới điện nhập khẩu đợt 1 năm 2011 của Tổng Cty Điện lực miền Nam. Nguồn vốn: Vốn của Tổng Cty Điện lực miền Nam.
HSMT: Thời gian bán từ 08:00 ngày 21/02/2011 đến 09:00 ngày 21/03/2011 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 5.500.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 21/03/2011.
Chi tiết: Xin liên hệ: Ban Quan hệ Quốc tế - Tổng Cty Điện lực miền Nam, khách sạn du lịch Điện lực 2 (phòng 505), số 5/11 Nguyễn Siêu, Q. 1, TP HCM. Tel: 082 220 0350/220 0374. Fax: 082 220 0352.
(Báo Đấu thầu số 30 – 11/02/2011 trang 12)