sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm modem PDH 04E1-120OHM Cty Dịch vụ vật tư

Mua sắm modem PDH 04E1-120OHM Cty Dịch vụ vật tư

In
Mua sắm modem PDH 04E1-120OHM Cty Dịch vụ vật tư
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm modem PDH 04E1-120OHM. Thuộc dự án: Trang bị bổ sung modem PDH đợt 7 phục vụ CSHT thông tin di động. Nguồn vốn: Vốn ĐTPT của doanh nghiệp Nhà nước.
HSMT: Thời gian bán từ 8:30 ngày 17/11/2010 đến 9:00 ngày 03/12/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 03/12/2010. Giá bán HSMT: Miễn phí. Đảm bảo dự thầu: 18.000.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.
(Báo Đấu thầu số 229 – 17/11/2010 trang 10)