sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp vật tư, thiết bị mạng cáp đồng trục gồm 2 lô; Lô 1: Cung cấp khuếch đại Trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp Việt Nam

Cung cấp vật tư, thiết bị mạng cáp đồng trục gồm 2 lô; Lô 1: Cung cấp khuếch đại Trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp Việt Nam

In

Cung cấp vật tư, thiết bị mạng cáp đồng trục gồm 2 lô; Lô 1: Cung cấp khuếch đại Trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp Việt Nam
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị mạng cáp đồng trục gồm 2 lô;

Lô 1: Cung cấp khuếch đại; Lô 2: Cung cấp vật tư, thiết bị thụ động. Thuộc dự án: Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ triển khai mở rộng mạng cáp đồng trục. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn khác.
HSMT: Thời gian bán từ 8:00 ngày 19/11/2010 đến 9:00 ngày 07/12/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 07/12/2010. Giá bán HSMT: 500.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Trung tâm Kỹ thuật truyền hình cáp Việt Nam, số 844 đường La Thành, Q. Ba Đình, TP Hà Nội. Tel: 043 771 7675. Fax: 043 831 7364.
(Báo Đấu thầu số 229 – 17/11/2010 trang 11)