sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cáp đồng kéo cống có dầu chống ẩm các loại Viễn thông Cao Bằng

Cáp đồng kéo cống có dầu chống ẩm các loại Viễn thông Cao Bằng

In
Cáp đồng kéo cống có dầu chống ẩm các loại Viễn thông Cao Bằng
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cáp đồng kéo cống có dầu chống ẩm các loại. Thuộc dự án: Hạ ngầm tuyến cáp treo trong khu vực giải phóng mặt bằng đường 3/10 Viễn thông Cao Bằng năm 2010. Nguồn vốn: Tái đầu tư của tập đoàn, vay tại địa phương, Khấu hao tài sản cố định.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 18/11/2010 đến 10:00 ngày 24/11/2010 (trong giờ hành chính). Hạn cuối nhận HSÐX: 10:00 ngày 24/11/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng ĐT XDCB - Viễn thông Cao Bằng, số 58 Hoàng Đình Giong, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Tel: 026 385 3660. Fax: 026 385 5665.
(Báo Đấu thầu số 226 – 12/11/2010 trang 18)