sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm Acquy 2V - 200AH và vật liệu phụ thay thế cho các trạm Viễn thông Viễn thông Tuyên Quang

Mua sắm Acquy 2V - 200AH và vật liệu phụ thay thế cho các trạm Viễn thông Viễn thông Tuyên Quang

In
Mua sắm Acquy 2V - 200AH và vật liệu phụ thay thế cho các trạm Viễn thông Viễn thông Tuyên Quang
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm Acquy 2V - 200AH và vật liệu phụ thay thế cho các trạm Viễn thông trực thuộc Viễn thông Tuyên Quang năm 2010. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2010 của Viễn thông Tuyên Quang.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 11/11/2010 đến 14:00 ngày 17/11/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 14:00 ngày 17/11/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản - Viễn thông Tuyên Quang, số 2 đường 17/8, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Tel: 027 382 4428. Fax: 027 381 7000.
(Báo Đấu thầu số 225 – 11/11/2010 trang 19)