sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua hộp đấu nối quang 4Fo và dây nhảy quang đợt 2 - PTTB Cty Điện thoại Hà Nội 3

Mua hộp đấu nối quang 4Fo và dây nhảy quang đợt 2 - PTTB Cty Điện thoại Hà Nội 3

In
Mua hộp đấu nối quang 4Fo và dây nhảy quang đợt 2 - PTTB Cty Điện thoại Hà Nội 3
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua hộp đấu nối quang 4Fo và dây nhảy quang đợt 2 - PTTB. Thuộc dự án: Mua hộp đấu nối quang 4Fo và dây nhảy quang đợt 2 phục vụ SXKD. Nguồn vốn: Chi phí SXKD.
HSYC: Thời gian phát hành từ 7:30 ngày 12/11/2010 đến 14:00 ngày 19/11/2010 (trong giờ hành chính). Hạn cuối nhận HSÐX: 14:00 ngày 19/11/2010. Giá bán HSMT: 200.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Ban QLDA - Cty Điện thoại Hà Nội 3, số 4 đường Quang Trung, Hà Đông, TP Hà Nội. Tel: 043 352 8599. Fax: 043 352 8518.
(Báo Đấu thầu số 225 – 11/11/2010 trang 14)