sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm dây súp đôi Viễn thông Lạng Sơn

Mua sắm dây súp đôi Viễn thông Lạng Sơn

In
Mua sắm dây súp đôi Viễn thông Lạng Sơn
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn hạn cuối nhận HSĐX gói thầu: Mua sắm dây súp đôi. Thuộc dự án: Chi phí đợt 4 mua dây súp phục vụ SXKD Viễn thông Lạng Sơn năm 2010. Nguồn vốn: Chi phí kinh doanh viễn thông – CNTT của Viễn thông Lạng Sơn năm 2010.
HSYC: Thời gian phát hành đến 10:00 ngày 08/11/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 10:00 ngày 08/11/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu – Viễn thông Lạng Sơn, phòng 302, số 12 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tel: 025 381 4858. Fax: 025 381 4995.
(Báo Đấu thầu số 219 – 03/11/2010 trang 21)