sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm thiết bị ODF Viễn thông Khánh Hòa

Mua sắm thiết bị ODF Viễn thông Khánh Hòa

In
Mua sắm thiết bị ODF Viễn thông Khánh Hòa
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị ODF. Thuộc Dự án: Trang bị ODF tập trung cho mạng ODN các trạm khu vực Nha Trang – Trung tâm Viễn thông Nha trang năm 2010. Nguồn vốn: Vốn vay.
HSYC: Thời gian phát hành từ 08:30 ngày 09/11/2010 đến 14:30 ngày 16/11/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 500.000 đồng.
HSĐX: Hạn cuối nhận 14:30 ngày 16/11/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Đầu tư và XDCB – Viễn thông Khánh Hòa, số 4 đường Lê Lợi, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tel: 058 356 2123. Fax: 058 382 1150.
(Báo Đấu thầu số 218 – 02/11/2010 trang 18)