sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 Cty cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Cung cấp công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 Cty cổ phần Điện lực Khánh Hòa

In
Cung cấp công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 Cty cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2011. Nguồn vốn: Vốn của Cty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.
HSMT: Thời gian bán từ ngày 02/11/2010 đến ngày 15/11/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 19/11/2010. Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế hoạch và Quản lý xây dựng - Cty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, số 11 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tel: 058 222 0205/222 0214. Fax: 058 222 0213.
(Báo Lao động số 254 – 02/11/2010)