sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm ghi kéo cáp cho các Trung tâm viễn thông thuộc Cty Điện thoại Hà Nội 2 Cty Điện thoại Hà Nội 2

Mua sắm ghi kéo cáp cho các Trung tâm viễn thông thuộc Cty Điện thoại Hà Nội 2 Cty Điện thoại Hà Nội 2

In
Mua sắm ghi kéo cáp cho các Trung tâm viễn thông thuộc Cty Điện thoại Hà Nội 2 Cty Điện thoại Hà Nội 2
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm ghi kéo cáp cho các Trung tâm viễn thông thuộc Cty Điện thoại Hà Nội 2. Thuộc dự án: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2010. Nguồn vốn: Đầu tư phân cấp tại Viễn thông Hà Nội.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 03/11/2010 đến 14:00 ngày 08/11/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 14:00 ngày 08/11/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế hoạch - Cty Điện thoại Hà Nội 2, số 30 Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, Q. Ba Đình, TP Hà Nội. Tel: 043 762 8844. Fax: 043 762 3355.
(Báo Đấu thầu số 217 – 01/11/2010 trang 9)