sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Hệ thống phòng cháy chữa cháy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

Hệ thống phòng cháy chữa cháy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

In
Hệ thống phòng cháy chữa cháy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn Thời điểm đóng thầu gói thầu: Gói số 6: Hệ thống PCCC. Thuộc Dự án: Trường THPT Dân tộc nội trú. Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và ngân sách tỉnh.
HSMT: Thời gian bán đến 14:00 ngày 04/11/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 04/11/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Cty CP Hải Đăng, số 370 đường 30/4, khu phố I, phường III, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tel: 066 381 5182.
(Báo Đấu thầu số 217 – 01/11/2010 trang 15)