sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Gói thầu số 1: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí - BTS Cty Điện thoại Hà Nội 3

Gói thầu số 1: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí - BTS Cty Điện thoại Hà Nội 3

In
Gói thầu số 1: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí - BTS Cty Điện thoại Hà Nội 3
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước các gói thầu:

Gói thầu số 1: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí – BTS

Gói thầu số 2: Khung, nắp bể và ganivo gang – Puzơlan

Gói thầu số 3: Cáp thuê bao 2x2x0.5 - CT4 C

Gói thầu số 4: Cáp thuê bao 2x2x0.5 - CT4 B

Gói thầu số 5: Cáp trong nhà có dầu chống ẩm 2x2x0.5 - CT4 A.
01/11/2010
Thuộc dự án: Đầu tư thiết bị phụ trợ cho các trạm BTS; Xây lắp mạng cáp nội bộ nhà CT4 Xa La - A-B-C; Xây dựng hạ tầng thông tin tại khu nhà ở Puzơlan - Sơn Tây. Nguồn vốn: Tái đầu tư Viễn thông Hà Nội.
HSYC: Thời gian phát hành từ 7:30 ngày 05/11/2010 đến 14:00 ngày 12/11/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 14:00 ngày 12/11/2010. Giá bán HSMT: 200.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Ban QLDA - Cty Điện thoại Hà Nội 3 - Viễn thông Hà Nội, số 4 Quang Trung, TP Hà Đông, Hà Nội. Tel: 043 352 8599. Fax: 043 352 8518.
(Báo Đấu thầu số 215 – 28/10/2010 trang 11)