sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp máy nổ phát điện Viễn thông Bình Dương

Cung cấp máy nổ phát điện Viễn thông Bình Dương

In

Cung cấp máy nổ phát điện Viễn thông Bình Dương

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp máy nổ phát điện. Thuộc Dự án: Đầu tư máy nổ phát điện cho các trạm viễn thông thuộc Viễn thông Bình Dương năm 2010. Nguồn vốn: Vay, tái đầu tư.
HSMT: Thời gian bán từ 08:00 ngày 01/11/2010 đến 10:00 ngày 11/11/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 500.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 11/11/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng ĐTXD cơ bản – Viễn thông Bình Dương, số 326 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tel: 0650 382 3354. Fax: 0650 382 3354.
(Báo Đấu thầu số 217 – 01/11/2010 trang 14)