sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua cáp quang xây dựng mạng cáp quang truy nhập ODN cho các trung tâm Viễn thôngViễn thông Ninh Bình

Mua cáp quang xây dựng mạng cáp quang truy nhập ODN cho các trung tâm Viễn thôngViễn thông Ninh Bình

In
Mua cáp quang xây dựng mạng cáp quang truy nhập ODN cho các trung tâm Viễn thôngViễn thông Ninh Bình
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước các gói thầu:

Gói thầu: Mua cáp quang. Thuộc dự án: Xây dựng mạng cáp quang truy nhập ODN cho các trung tâm Viễn thông: Hoa Lưu, Gia Viễn và Nho Quan - Viễn thông Ninh Bình năm 2010.

Gói thầu: Mua phụ kiện quang. Thuộc dự án: Xây dựng mạng cáp quang truy nhập ODN cho các trung tâm Viễn thông: Hoa Lưu, Gia Viễn và Nho Quan - Viễn thông Ninh Bình năm 2010.

Gói thầu: Mua phụ kiện quang. Thuộc dự án: Xây dựng mạng cáp quang truy nhập ODN cho các trung tâm Viễn thông: Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô - Viễn thông Ninh Bình năm 2010.

Gói thầu: Mua phụ kiện quang. Thuộc dự án: Xây dựng mạng cáp quang truy nhập ODN cho các trung tâm Viễn thông: Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô - Viễn thông Ninh Bình năm 2010.

Gói thầu: Mua cáp quang và phụ kiện. Thuộc dự án: Mua sắm cáp quang và phụ kiện phục vụ xây dựng CSHT trạm BTS Vinaphone. Viễn thông Ninh Bình năm 2010.
Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư phân cấp cho Viễn thông Ninh Bình.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 26/04/2010 đến 8:00 ngày 05/05/2010 (trong giờ hành chính),
HSĐX: Hạn cuối nhận 8:00 ngày 05/05/2010. Giá bán HSMT: 500.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Viễn thông Ninh Bình, phường Nam Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Tel: (030) 388 9588; Fax: (030) 389 7888.
(Báo Đấu thầu số 78 - 20/04/2010 trang 9)