sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Phụ kiện viễn thông - Điện lực Vĩnh Long

Phụ kiện viễn thông - Điện lực Vĩnh Long

In
Phụ kiện viễn thông - Điện lực Vĩnh Long
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Phụ kiện viễn thông. Thuộc Dự án: Mua sắm phụ kiện viễn thoogn thiết lập tại đường truyền online trực tiếp tại chi nhánh Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm, Mang Thít. Phát triển dịch vụ ADSL khu vực tuyến đường Phạm Thái Bường, Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long và phục vụ phát triển khách hàng Internet và thuê kênh riêng. Nguồn vốn: kinh doanh viễn thông.
HSYC: Thời gian phát hành từ 07:00 ngày 20/04/2010 đến 14:00 ngày 26/04/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 14:00 ngày 26/04/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Điện lực Vĩnh Long, số 166 đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Tel: 070 221 0223. Fax: 070 382 7071.
(Báo Đấu thầu số 77 – 19/04/2010 trang 10)